Pokyny pro účastníky FACE ČHTM 2009Datum konání:
1.6.2009

V sekci Ke stažení byly uveřejněny Pokyny pro účastníky ČHTM 2009 v Horním Jelení včetně večerních programů, formuláře výpisu ze zdravotní dokumentace, map okolí Horního Jelení a odkaz na elektronický formulář přání.
Novinkou je možnost přihlásit koncertní vystoupení na Talent Show v neděli 26.7.2009 (koncertní program) se zasláním korepetic do 30.6.2009. Součástí pokynů je nové prohlášení o bezinfekčnosti, kde se účastník zavazuje uhradit zdravotnické poplatky nad částku 200 Kč, zároveň se ruší se povinná úložka v táborové bance.