FACE-IN

Blue Lake logo

Fine Arts Camp Experience International (zkratka FACE-IN) je název výměnného programu organizovaného obecně prospěšnou společností Český hudební tábor mládeže. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat účastníkům našich mezinárodních hudebních táborů zkušenost z podobně zaměřených hudebních táborů v zahraničí.

V roce 2019 nabízíme výměnné pobyty v táboře Blue Lake Fine Arts Camp stát Michigan, USA. Podle vzoru tábora Blue Lake byl vybudován Český hudební tábor mládeže v České republice. Pobyty jsou určeny pro mládež ve věku 10-17 let. Poslední možná účast v táboře Blue Lake je o posledních prázdninách před dovršením 18 let. Den 18. narozenin musí nastat až po skončení pobytu v USA.

Podmínkou pro zapojení do programu FACE-IN je předchozí účast v Českém hudebním táboře mládeže alespoň jednu sezónu.

Výměnný program zahrnuje pobyt na 17 nocí v USA, z toho 12 nocí v táboře Blue Lake, 4 noci v hostitelské rodině v USA a 1 noc v letadle cestou zpět do ČR. Český student hradí cestu do USA, cestovní pojištění, zlevněný pobyt v táboře Blue Lake (820 - 1010 USD podle zapsaného hlavního příp. volitelného oboru, který v Blue Lake není povinný, při uskutečnění oboustranné výměny bude poskytnuta sleva ve výši 10 – 25% dle rozsahu poskytnutých služeb účastníkovi z USA či Kanady). Ubytování a stravování po celou dobu pobytu v rodině, návštěvu turisticky zajímavých míst ve státě Michigan, vstupy do objektů, transfer z/na letiště v Muskegon (MKG) nebo Grand Rapids (GRR) hradí americká hostitelská rodina.

Česká rodina se zavazuje uhradit studentovi z USA či Kanady ubytování a stravování v rodině po dobu 9 nebo 6 nocí (podle délky jeho pobytu v ČHTM), návštěvu turisticky zajímavých míst v České republice, vstupy do objektů, transfer z/na letiště v Praze (PRG), Vídni (VIE) nebo Mnichově (MUC). Student z USA či Kanady si hradí letenku, pobyt v Českém hudebním táboře mládeže a cestovní pojištění.

Letenky a cestovní pojištění hradí rodina českého účastníka společnosti ČHTM o.p.s. Tato společnost poskytuje veškerý informační servis, případně i zapůjčení polokošil pro pobyt v táboře Blue Lake.

Termíny pobytů v USA v roce 2019:

25.6. - 12.7.2019, z toho pobyt v táboře Blue Lake 26.6. - 7.7.2019 (12 - 17 let),

9.7. - 26.7.2019, z toho pobyt v táboře Blue Lake 10.7. - 21.7.2019 (12 - 17 let),

23.7. - 9.8.2019, z toho pobyt v táboře Blue Lake 24.7. - 4.8.2019 (10 - 15 let),

6.8. - 23.8.2019, z toho pobyt v táboře Blue Lake 7.8. - 18.8.2019 (10 - 15 let).

Přihlášky jsou k dispozici v sekci Ke stažení. Pro bližší informace o projektu FACE-IN prosím pište na náš e-mail info@chtm.cz