FINE ARTS CAMPS EUROPE


Milí mladí hudebníci, vážení rodiče a učitelé!

 

Dovolte mi, abych vám představil nabídku Českého hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevřel v roce 1997 se dvěma hudebními obory pro 46 studentů. Během více než dvou desetiletí naší činnosti se na našich setkáních vystřídalo více než 4000 účastníků z 34 zemí. Naše 24. sezóna se poprvé otevře ve 2 různých lokalitách a vybrat si můžete ze 3 běhů od 7 do 18 dní v 11 hlavních a 13 volitelných oborech. Věřím, že vás naše nabídka zaujme a jako spousta našich spokojených účastníků i vy najdete cestu do Českého hudebního tábora mládeže ať již v Králíkách nebo v Horním Jelení v Pardubickém kraji. 

Těším se s vámi na shledanou.

Ing. Josef Kušička
ředitel společnosti
Český hudební tábor mládeže o.p.s.

 

 

FACE  - LETNÍ ŠKOLA HROU

 

Fine Arts Camps Europe poskytují vzdělání dětem a mládeži od 8 do 19 let v době prázdnin a snaží se účastníky vést k hodnotnému využívání volného času i v průběhu školního roku.

Hlavním cílem našich setkání je dát dětem a mládeži příležitost hrát ve velkých symfonických orchestrech, souboru zobcových fléten, kytarovém souboru, mezinárodním pěveckém sboru a  v oborech klavír a harfa. Tento prázdninový projekt motivuje účastníky k dalšímu rozvoji talentu.

Kromě hudebních oborů nabízíme zájemcům možnost uplatnění v českém divadle, kde účastníci získají zkušenosti i z oblasti divadelního umění. Všechny obory se shodně zaměřují na souhru.

Čeští studenti mají možnost změřit svůj um se svými vrstevníky ze zahraničí a zdokonalit se v cizím jazyce. Český hudební tábor mládeže prosazuje myšlenku mezinárodního porozumění prostřednictvím univerzálního jazyka, kterým je hudba.

 

Z HISTORIE

 

Pater Walter Marek

Myšlenka uspořádat Český hudební tábor mládeže (ČHTM) vznikla v roce 1996 v USA, kde existuje podobný tábor Blue Lake Fine Arts Camp (BLFAC). Zakladatelem tábora byl náš krajan Pater Walter Marek (1918 - 2010), katolický kněz, který se v emigraci stal spoluzakladatelem tábora Blue Lake Fine Arts Camp v americkém státě Michigan, kde působil jako dobrovolný pokladník od jeho založení v roce 1966 až do své smrti. Ředitelem tohoto mezinárodního tábora se stal Ing. Josef Kušička, který získal cenné zkušenosti při svém šestiletém působení v BLFAC a realizací 22 ročníků ČHTM v České republice.

Pořadatelem táborů je obecně prospěšná společnost Český hudební tábor mládeže se sídlem v Horním Jelení.

Brány ČHTM se poprvé otevřely 23.8.1997. Tehdy se tábora zúčastnilo 46 studentů z České republiky, Francie a Spojených států, kteří se po osm dní zdokonalovali ve hře v dechovém a smyčcovém symfonickém orchestru.

Velká většina účastníků 1. ročníku se do našeho tábora vrátila i v roce následujícím. Celkem jsme přivítali 85 studentů. Náš program se rozrostl o soubor zobcových fléten a oddělení harfy. V areálu tábora byla otevřena letní koncertní hala.

Rozvoj pokračoval i v roce 1999, kdy jsme u nás přivítali 130 talentovaných mladých hudebníků. Bylo otevřeno nové oddělení klavíru, které se hned od začátku setkalo s velkým zájmem studentů.

V roce 2000 studovalo v ČHTM v 5 oborech celkem 170 studentů z 8 zemí (Česká republika, Slovensko, Německo, Francie, Itálie, Turecko, USA a Čína).

V 5. ročníku jsme program kvůli velkému zájmu studentů rozdělili do dvou běhů. Otevřeli jsme první nehudební obor - anglické divadlo a představili samostatný obor symfonický orchestr. Celkem se tábora zúčastnilo 225 studentů z 6 zemí. Do našeho projektu jsme zapojily i handicapované děti. Poprvé proběhla hudební terapie pro mentálně postižené děti a výuky klavírního oboru se zúčastnil nevidomý chlapec.

V roce 2002 se tábora zúčastnilo 232 studentů z 5 zemí. Díky přispění sponzorů se nám podařilo získat do vlastnictví louku v sousedství rekreačního zařízení Radost, aby mohl být zajištěn další rozvoj tábora. Zakoupen byl také kontrabas. Zlepšení přineslo rozdělení klavírního oboru na souhru a sólový projev. Studenti všech oborů dostali poprvé příležitost vystoupit společně ve velkém táborovém sboru. Pokračovala také hudebně terapeutická sezení.

V roce 2003 jsme přivítali 250 studentů ze 3 zemí. V táboře jsme přivítali tisící studentku. Stala se jí třináctiletá flétnistka Camille Dockery z USA. Pro symfonické orchestry byl zakoupen koncertní basový buben. Provedena byla také výměna osvětlení v koncertní hale. Sedmá sezóna byla zakončena společným vystoupením klavíristy Lukáše Vondráčka s mládežnickým symfonickým orchestrem ČHTM.

Před osmou sezónou proběhla rekonstrukce koncertního pódia. Náš program získal morální záštitu UNESCO. Tábora se zúčastnilo 228 studentů ze 7 zemí. V září 2004 odstartoval v RZ Radost nový projekt s názvem Středoevropské symfonické orchestry mládeže za účasti 55 hudebníků. Zkoušky smyčcového a dechového orchestru probíhají formou jednodenních soustředění od září do listopadu a od dubna do června.

V roce 2005 přivítala 212 studentů ze 7 zemí hala s novým nátěrem a zbrusu novou plachtou, kterou pro nás zhotovila a zdarma potáhla firma Svitap J.H.J. spol. s r.o. Účastníci měli poprvé příležitost vyzkoušet si v rámci volitelného oboru zvonkovou souhru. Mezi oběma běhy se uskutečnilo třídenní setkání Středoevropských symfonických orchestrů mládeže (CEYSO), kterého se zúčastnilo 46 hudebníků.

Jubilejního 10. ročníku ČHTM a pětidenního setkání CEYSO se zúčastnilo 244 studentů z 10 zemí. Táborová sezóna poprvé trvala nepřetržitě 24 dní a odehrála se téměř výhradně za extrémního počasí (červencové horko a srpnové lijáky). Účastníkům se poprvé při slavnostním zahájení představil operní žánr. Slavné árie z opery B. Smetany Prodaná nevěsta předvedli sólisté opery Slezského divadla v Opavě za klavírního doprovodu Lukáše Vondráčka. Celé sezóny se zúčastnil zakladatel ČHTM Pater Walter Marek.

V roce 2007 se konala 11. sezóna za účasti 223 studentů z 8 zemí. Sezóna opět trvala 24 dní. Nově byl otevřen výtvarný obor. Do harfového oddělení byla pořízena nová irská harfa. V průběhu pětidenního setkání CEYSO měli účastníci poprvé možnost vyzkoušet simulované cizojazyčné prostředí, když oficiální komunikace probíhala výhradně v angličtině.

Dvanácté sezóny se v roce 2008 zúčastnilo 218 studentů z 11 zemí. Sezóna trvala 17 dní a nabídla většině účastníků volitelnou délku pobytu na 7, 10 a 17 dní. Díky pořízení další bicí soupravy mohly být v desetidenním běhu dva velké orchestry. Mezi nejvýznamnější akce sezóny patřil koncert v kostele Nejsvětější Trojice u příležitosti 90. narozenin zakladatele ČHTM Patera Waltera Marka a výjezdní koncert symfonického dechového orchestru v kulturním domě v Holicích.

Třináctá sezóna se uskutečnila za účasti 193 studentů z 12 zemí. Původní záměr otevřít hudební tábor na Slovensku nevyšel kvůli malému zájmu účastníků ze Slovenska. Tábor se v roce 2009 konal pouze v Horním Jelení v ČR opět v délce 17 dní a byl rozdělen do 2 běhů. Tato sezóna byla ve znamení výměny na obou dirigentských postech. Taktovku symfonického orchestru převzal pan Haig Utidjian (Anglie / Kypr) a symfonický dechový orchestr dirigoval pan Jon Waite z USA.

Ve 14. sezóně byl v Českém hudebním táboře mládeže poprvé otevřen Kytarový soubor, na tábor přijelo 195 mladých hudebníků ze 13 zemí.

Jubilejní XV. sezónu slavnostně zahájil koncert Dechového orchestru „Haná“ ZUŠ Přerov, který zahrál v ČHTM jako host po 14 letech, sezóny se zúčastnilo 190 mladých hudebníků ze 13 zemí. Poprvé přijeli účastníci ze Slovinska, Mexika a Indie. V kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení se 29.7.2011 uskutečnil koncert symfonického orchestru ČHTM pod taktovkou dirigentky Valerie Palmieri věnovaný památce zakladatele ČHTM Patera Waltera Marka, který dokonal svou pozemskou pouť 10.11.2010 ve městě Traverse City ve státě Michigan v USA v požehnaném věku 92 let.

XVI. táborovou sezónu zahájil koncert barokní hudby v kostele Nejsvětější Trojice, ve kterém se představila houslistka Martina Štillerová a gambistka Magda Uhlířová za doprovodu nejúspěšnější české účastnice mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2012 Petry Žďárské z Horního Jelení. Petra Žďárská je bývalou účastnicí ČHTM jako studentka i vedoucí klavírního oddělení. Sezóny se účastnilo 163 studentů z 12 zemí.

V květnu 2013 se bývalá účastnice ČHTM, hornistka Kateřina Javůrková stala vítězkou mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. ČHTM s účastnila jako studentka v letech 1999 - 2005.

V 17. sezóně ČHTM jsme přivítali celkem 144 studentů z USA, Turecka, Velké Británie a České republiky. V 1. běhu jsme otevřeli jsme nový hlavní obor Mezinárodní pěvecký sbor. Ve znamení otevření nového oboru se nesl zahajovací pěvecký recitál, kde se představila vedoucí nového hlavního oboru paní Oldřiška Honsová se svými bývalými žáky Karolínou Vrbovou a Dominikem Mackem za doprovodu ruské klavíristky Ekateriny Pastukhove. Druhou část sezóny zahájil v hornojelenském kostele Nejsvětější Trojice soubor Prague Cello Quartet. 
V této sezóně jsme uskutečnili dosud nejvíce vystoupení mimo areál tábora. Kromě tradičního koncertu účastníků v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení před závěrem 1. běhu, vystoupily již po 3 dnech od zahájení tábora Jazz Band a táborový sbor ve farní zahradě. Poté následoval pochod kapely ulicemi Horního Jelení. Jazz Band rovněž vystoupil v Senior Centru Moravany. Pěvecký sbor, zobcové flétny a harfa účinkovali v Domově Simeon v Horním Jelení a smyčcový orchestr se představil v Domě pro seniory U Kostelíčka v Pardubicích.

Prvního výměnného pobytu FACE-IN v USA se ve dnech 9.7. - 26.7.2013 zúčastnila saxofonistka Vanda Prošková. Strávila 12 dní v táboře Blue Lake ve státě Michigan a 5 dní v hostitelské rodině. 
ČHTM reprezentovala opravdu důstojně neboť hrála 1. tenor saxofon v nejlepším dechovém orchestru Blue Lake. Během sezóny se v táboře Blue Lake vystřídá 6000 studentů. O své úžasné zážitky se přijela podělit s účastníky 2. běhu tábora. 

Na jaře roku 2014 se bývalá účastnice ČHTM Eliška Mrázová probojovala do 3. finále mezi nejúspěšnější zpěváky talentové soutěže Hlas Česko-Slovenska. Našeho tábora se účastnila v letech 2005 - 2010 v oboru Anglické divadlo. 

V XVIII. sezóně (rok 2014) jsme poprvé přivítali studenty příměstského tábora a otevřeli nový obor České divadlo. Sezóny se účastnilo 167 studentů z 9 zemí.

V XIX. sezóně (rok 2015) jsme prodloužili 1. běh na 11 dnů a uspořádali první výjezdní koncert hlavních oborů na zámku v Doudlebách nad Orlicí.

Na jaře roku 2016 se bývalý účastník ČHTM z let 2003-2005 Lukáš Vondráček stal vítězem nejprestižnější světové klavírní Soutěže královny Alžběty v Bruselu.

V červnu a červenci 2016 se klarinetista Tadeáš Šorejs jako první student z ČHTM a vůbec první český student účastnil evropského turné po Francii a Španělsku a středozápadě USA s orchestrem Blue Lake Southern Winds z tábora Blue Lake Fine Arts Camp v USA.

20.7.2016 zahájil jubilejní XX. sezónu ČHTM koncert slavných účastníků z dvacetileté historie tábora, hornistů Kateřiny Javůrkové ( a Viktora Dekoje, klarinetisty Jiřího Javůrka, fagotisty Ondřeje Šindeláře, hobojisty Petra Kadery za klavírního doprovodu Evy Suchánkové. Během této sezóny se uskutečnil výjezdní koncert na zámku v Nových Hradech. Sezóny se zúčastnilo 197 studentů ze 7 zemí. V závěru sezóny vystoupil jazz band současných i bývalých vedoucích, učitelů a studentů Českého hudebního tábora mládeže.

Vystoupení Dechového orchestru KD Holice za účasti řady bývalých studentů, vedoucích a učitelů tábora zahájilo 3. dekádu naší činnosti. XXI. sezóny se účastnilo 183 studentů ze 6 zemí. Výjezdní koncerty se uskutečnily v rámci akce Letní den v Hamzově léčebně v Luži a v královéhradeckém obchodním centru Aupark.

XXII. sezónu, která byla možná na nějakou dobu poslední táborovou sezónou v Horním Jelení, zahájilo harfové kvarteto rodiny Jouzových Prah-A-harP Quartet. Výjezdním koncertem v kostele Povýšení svatého Kříže v Litomyšli jsme si připomněli 100. výročí narození zakladatele ČHTM Patera Waltera Marka.

XXIII. sezóna proběhla poprvé v novém prostředí kláštera a poutního domu na Hoře Matky Boží u města Králíky. Tábora se zúčastnilo ve 2 bězích celkem 160 studentů z 5 zemí.  Závěrečné koncerty probíhaly v reprezentativním zázemí sálu ZUŠ Králíky a obzvláště pak Klubu Střelnice v Králíkách, kde se v pátek 12.7.2019 uskutečnila světová premiéra skladby amerického skladatele Jasona Nitsche v podání symfonického dechového orchestru pod taktovkou amerického dirigenta Roberta Cesario. Rádi jsme se zapojili do tradiční místní kulturní události Vím já kostelíček, kde kromě našich lektorů a místních umělců vystupoval i varhanní virtuos prof. Václav Uhlíř, který měl pro naše klavírní studenty připravenu komentovanou prohlídku varhan v heřmanickém kostele. Ve čtvrtek 11.7. jsme zpříjemnili jedno odpoledne obyvatelům Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě, kde vystoupil smyčcový orchestr, pěvecký sbor, harfový a klavírní obor.