FINE ARTS CAMPS EUROPE


Milí mladí hudebníci, vážení rodiče a učitelé!

 

Dovolte mi, abych vám představil nabídku Českého hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevřel v roce 1997 se dvěma hudebními obory pro 46 studentů. Od té doby se na našich setkáních vystřídalo přes 3200 účastníků ze 30 zemí. Naše 19. sezóna dává možnost volitelné délky pobytu od 7 do 18 dní pro smyčcové i dechové nástroje. Věřím, že vás naše nabídka zaujme a podobně jako spousta našich spokojených účastníků i vy najdete cestu do města mezi lesy, Horního Jelení v Pardubickém kraji.

Těším se s vámi na shledanou.

Ing. Josef Kušička
ředitel společnosti
Český hudební tábor mládeže o.p.s.

 

 

FACE  - LETNÍ ŠKOLA HROU

 

Fine Arts Camps Europe poskytují vzdělání dětem a mládeži od 8 do 19 let v době prázdnin a snaží se účastníky vést k hodnotnému využívání volného času i v průběhu školního roku.

Hlavním cílem našich setkání je dát dětem a mládeži příležitost hrát ve velkých symfonických orchestrech, souboru zobcových fléten, kytarovém souboru, mezinárodním pěveckém sboru a  v oborech klavír a harfa. Tento prázdninový projekt motivuje účastníky k dalšímu rozvoji talentu.

Kromě hudebních oborů nabízíme zájemcům možnost uplatnění v českém divadle nebo v anglickém divadle, kde probíhá intenzivní výuka angličtiny zábavnou formou a účastníci navíc získají zkušenosti i z oblasti divadelního umění. Všechny obory se shodně zaměřují na souhru.

Čeští studenti mají možnost změřit svůj um se svými vrstevníky ze zahraničí a zdokonalit se v cizím jazyce. Český hudební tábor mládeže prosazuje myšlenku mezinárodního porozumění prostřednictvím univerzálního jazyka, kterým je hudba.

 

Z HISTORIE

 

Pater Walter Marek

Myšlenka uspořádat Český hudební tábor mládeže (ČHTM) vznikla v roce 1996 v USA, kde existuje podobný tábor Blue Lake Fine Arts Camp (BLFAC). Zakladatelem tábora je náš krajan Pater Walter Marek (1918 - 2010), katolický kněz, který se v emigraci stal spoluzakladatelem tábora Blue Lake Fine Arts Camp v americkém státě Michigan, kde působil jako dobrovolný pokladník od jeho založení v roce 1966 až do své smrti. Ředitelem tohoto mezinárodního tábora se stal Ing. Josef Kušička, který získal cenné zkušenosti při svém šestiletém působení v BLFAC a realizací 15 ročníků ČHTM v České republice.

Pořadatelem táborů je obecně prospěšná společnost Český hudební tábor mládeže se sídlem v Horním Jelení.

Brány ČHTM se poprvé otevřely 23.8.1997. Tehdy se tábora zúčastnilo 46 studentů z České republiky, Francie a Spojených států, kteří se po osm dní zdokonalovali ve hře v dechovém a smyčcovém symfonickém orchestru.

Velká většina účastníků 1. ročníku se do našeho tábora vrátila i v roce následujícím. Celkem jsme přivítali 85 studentů. Náš program se rozrostl o soubor zobcových fléten a oddělení harfy. V areálu tábora byla otevřena letní koncertní hala.

Rozvoj pokračoval i v roce 1999, kdy jsme u nás přivítali 130 talentovaných mladých hudebníků. Bylo otevřeno nové oddělení klavíru, které se hned od začátku setkalo s velkým zájmem studentů.

V roce 2000 studovalo v ČHTM v 5 oborech celkem 170 studentů z 8 zemí (Česká republika, Slovensko, Německo, Francie, Itálie, Turecko, USA a Čína).

V 5. ročníku jsme program kvůli velkému zájmu studentů rozdělili do dvou běhů. Otevřeli jsme první nehudební obor - anglické divadlo a představili samostatný obor symfonický orchestr. Celkem se tábora zúčastnilo 225 studentů z 6 zemí. Do našeho projektu jsme zapojily i handicapované děti. Poprvé proběhla hudební terapie pro mentálně postižené děti a výuky klavírního oboru se zúčastnil nevidomý chlapec.

V roce 2002 se tábora zúčastnilo 232 studentů z 5 zemí. Díky přispění sponzorů se nám podařilo získat do vlastnictví louku v sousedství rekreačního zařízení Radost, aby mohl být zajištěn další rozvoj tábora. Zakoupen byl také kontrabas. Zlepšení přineslo rozdělení klavírního oboru na souhru a sólový projev. Studenti všech oborů dostali poprvé příležitost vystoupit společně ve velkém táborovém sboru. Pokračovala také hudebně terapeutická sezení.

V roce 2003 jsme přivítali 250 studentů ze 3 zemí. V táboře jsme přivítali tisící studentku. Stala se jí třináctiletá flétnistka Camille Dockery z USA. Pro symfonické orchestry byl zakoupen koncertní basový buben. Provedena byla také výměna osvětlení v koncertní hale. Sedmá sezóna byla zakončena společným vystoupením klavíristy Lukáše Vondráčka s mládežnickým symfonickým orchestrem ČHTM.

Před osmou sezónou proběhla rekonstrukce koncertního pódia. Náš program získal morální záštitu UNESCO. Tábora se zúčastnilo 228 studentů ze 7 zemí. V září 2004 odstartoval v RZ Radost nový projekt s názvem Středoevropské symfonické orchestry mládeže za účasti 55 hudebníků. Zkoušky smyčcového a dechového orchestru probíhají formou jednodenních soustředění od září do listopadu a od dubna do června.

V roce 2005 přivítala 212 studentů ze 7 zemí hala s novým nátěrem a zbrusu novou plachtou, kterou pro nás zhotovila a zdarma potáhla firma Svitap J.H.J. spol. s r.o. Účastníci měli poprvé příležitost vyzkoušet si v rámci volitelného oboru zvonkovou souhru. Mezi oběma běhy se uskutečnilo třídenní setkání Středoevropských symfonických orchestrů mládeže (CEYSO), kterého se zúčastnilo 46 hudebníků.

Jubilejního 10. ročníku ČHTM a pětidenního setkání CEYSO se zúčastnilo 244 studentů z 10 zemí. Táborová sezóna poprvé trvala nepřetržitě 24 dní a odehrála se téměř výhradně za extrémního počasí (červencové horko a srpnové lijáky). Účastníkům se poprvé při slavnostním zahájení představil operní žánr. Slavné árie z opery B. Smetany Prodaná nevěsta předvedli sólisté opery Slezského divadla v Opavě za klavírního doprovodu Lukáše Vondráčka. Celé sezóny se zúčastnil zakladatel ČHTM Pater Walter Marek.

V roce 2007 se konala 11. sezóna za účasti 223 studentů z 8 zemí. Sezóna opět trvala 24 dní. Nově byl otevřen výtvarný obor. Do harfového oddělení byla pořízena nová irská harfa. V průběhu pětidenního setkání CEYSO měli účastníci poprvé možnost vyzkoušet simulované cizojazyčné prostředí, když oficiální komunikace probíhala výhradně v angličtině.

Dvanácté sezóny se v roce 2008 zúčastnilo 218 studentů z 11 zemí. Sezóna trvala 17 dní a nabídla většině účastníků volitelnou délku pobytu na 7, 10 a 17 dní. Díky pořízení další bicí soupravy mohly být v desetidenním běhu dva velké orchestry. Mezi nejvýznamnější akce sezóny patřil koncert v kostele Nejsvětější Trojice u příležitosti 90. narozenin zakladatele ČHTM Patera Waltera Marka a výjezdní koncert symfonického dechového orchestru v kulturním domě v Holicích.

Třináctá sezóna se uskutečnila za účasti 193 studentů z 12 zemí. Původní záměr otevřít hudební tábor na Slovensku nevyšel kvůli malému zájmu účastníků ze Slovenska. Tábor se v roce 2009 konal pouze v Horním Jelení v ČR opět v délce 17 dní a byl rozdělen do 2 běhů. Tato sezóna byla ve znamení výměny na obou dirigentských postech. Taktovku symfonického orchestru převzal pan Haig Utidjian (Anglie / Kypr) a symfonický dechový orchestr dirigoval pan Jon Waite z USA.

Ve 14. sezóně byl v Českém hudebním táboře mládeže poprvé otevřen Kytarový soubor, na tábor přijelo 195 mladých hudebníků ze 13 zemí.

Jubilejní XV. sezónu slavnostně zahájil koncert Dechového orchestru „Haná“ ZUŠ Přerov, který zahrál v ČHTM jako host po 14 letech, sezóny se zúčastnilo 190 mladých hudebníků ze 13 zemí. Poprvé přijeli účastníci ze Slovinska, Mexika a Indie. V kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení se 29.7.2011 uskutečnil koncert symfonického orchestru ČHTM pod taktovkou dirigentky Valerie Palmieri věnovaný památce zakladatele ČHTM Patera Waltera Marka, který dokonal svou pozemskou pouť 10.11.2010 ve městě Traverse City ve státě Michigan v USA v požehnaném věku 92 let.

XVI. táborovou sezónu zahájil koncert barokní hudby v kostele Nejsvětější Trojice, ve kterém se představila houslistka Martina Štillerová a gambistka Magda Uhlířová za doprovodu nejúspěšnější české účastnice mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2012 Petry Žďárské z Horního Jelení. Petra Žďárská je bývalou účastnicí ČHTM jako studentka i vedoucí klavírního oddělení. Sezóny se účastnilo 163 studentů z 12 zemí.

 V 17. sezóně ČHTM jsme přivítali celkem 144 studentů z USA, Turecka, Velké Británie a České republiky. V 1. běhu jsme otevřeli jsme nový hlavní obor Mezinárodní pěvecký sbor. Ve znamení otevření nového oboru se nesl zahajovací pěvecký recitál, kde se představila vedoucí nového hlavního oboru paní Oldřiška Honsová se svými bývalými žáky Karolínou Vrbovou a Dominikem Mackem za doprovodu ruské klavíristky Ekateriny Pastukhove. Druhou část sezóny zahájil v hornojelenském kostele Nejsvětější Trojice soubor Prague Cello Quartet. 
V této sezóně jsme uskutečnili dosud nejvíce vystoupení mimo areál tábora. Kromě tradičního koncertu účastníků v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení před závěrem 1. běhu, vystoupily již po 3 dnech od zahájení tábora Jazz Band a táborový sbor ve farní zahradě. Poté následoval pochod kapely ulicemi Horního Jelení. Jazz Band rovněž vystoupil v Senior Centru Moravany. Pěvecký sbor, zobcové flétny a harfa účinkovali v Domově Simeon v Horním Jelení a smyčcový orchestr se představil v Domě pro seniory U Kostelíčka v Pardubicích.

Prvního výměnného pobytu FACE-IN v USA se ve dnech 9.7. - 26.7.2013 zúčastnila saxofonistka Vanda Prošková. Strávila 12 dní v táboře Blue Lake ve státě Michigan a 5 dní v hostitelské rodině. 
ČHTM reprezentovala opravdu důstojně neboť hrála 1. tenor saxofon v nejlepším dechovém orchestru Blue Lake. Během sezóny se v táboře Blue Lake vystřídá 6000 studentů. O své úžasné zážitky se přijela podělit s účastníky 2. běhu tábora. 

 

Česky English

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

GPS souřadnice

50°3'8.314"N, 16°4'16.966"E

 

http://www.borovice.cz

Návštěvnost stránek

327894