ZÁKLADNÍ INFORMACE

Český hudební tábor mládeže (ČHTM) - FACE je určen pro děti a mládež od 8 do 19 let. Přijímá studenty nezávisle na rase, barvě pleti, náboženském vyznání, národnostním či etnickém původu a neprovádí jakékoliv omezování z těchto důvodů při výkonu své činnosti. Studenti budou přijímáni podle pořadí došlých přihlášek (kdo dřív přijde, ten hraje).

 

POPLATEK

 

délka pobytu základní cena příměstský tábor

ČHTM - FACE, 7 dní (30.7. - 5.8.2017)

4590 CZK 2690 CZK

ČHTM - FACE, 11 dní (19.7. – 29.7.2017)

6990 CZK 3990 CZK
ČHTM - FACE, 18 dní (19.7. – 5.8.2017) 10590 CZK 6490 CZK

Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování (plná penze + pitný režim), výuku, úrazové pojištění, 1 záznam závěrečného koncertu na MP3 rozeslaný elektronicky, studenti s trvalým pobytem v České republice mají v základní ceně zahrnutou také 1 novou polokošili  ČHTM / FACE.

První splátku ve výši minimálně 3000 CZK je třeba uhradit do 1 měsíce po obdržení oznámení o přijetí, zbylou část poplatku do 10.6.2017, kdy je zároveň poslední termín pro poslání přihlášek. K úhradám prosím používejte bankovních převodů nebo poštovních poukázek, které obdržíte s rozhodnutím o přijetí.

 

SLEVY

 

ČHTM - FACE nabízí tyto slevy z účastnických poplatků (bude poskytnuta pouze jedna nejvyšší sleva):

První moment 2% - tato sleva se vztahuje na přihlášky podané do 20.1.2017 a úhradu celého pobytu do 15.2.2017. Sleva se nevztahuje na akční cenu na 18 dní.

Novoroční bonus 1% - tento bonus ke slevě První moment se vztahuje na přihlášky přijaté do 31.12.2016 a úhradu celého pobytu do 15.1.2017. Bonus se nevztahuje na akční cenu na 18 dní. 

Rodinná sleva 5% - při dvou a více účastnících z jedné rodiny.

Sleva za doporučení 3% - nárok na slevu za doporučení v roce 2017 mají ti studenti, kteří v roce 2016 doporučili na náš tábor nového účastníka (nikdy předtím nebyl u nás registrován jako student v ČHTM). Sleva se poskytuje z celkové platby nového účastníka po odečtení ceny uniformy. Tato sleva se nevztahuje na doporučení sourozence - viz rodinná sleva. Noví účastníci se nemohou doporučit navzájem, tj. Honza nemůže doporučit Aničku a Anička Honzu. Slevu je možné poskytnout za nového účastníka pouze jednou. Tuto slevu je možné darovat i jinému účastníkovi v případě, že ji nevyužijete, avšak je nutno o této skutečnosti upozornit na e-mail info@chtm.cz
Rozhodující pro udělení slevy je, aby nový účastník uvedl jméno studenta ČHTM, který mu tábor doporučil do rezervačního formuláře, jako odpověď na otázku Jak jste se dozvěděli o našem táboře? + jméno osoby, která vám tábor doporučila.

Hostitelský bonus 5 % - v případě ubytování zahraničního studenta v rodině před začátkem nebo po skončení tábora.

Sponzorská sleva - je poskytována ve výši od 300 CZK na základě předloženého potvrzení o sociálních dávkách a zdůvodňujícího dopisu. O poskytnutí slevy rozhoduje správní rada ČHTM o.p.s. Slevy jsou poskytovány až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. Nelze kombinovat s jinou slevou!

Akční sleva (last moment) - sleva je  poskytována z plné ceny kurzu a nelze ji kombinovat s jinými slevami:
FACE CZ, 11 dní, 19.7. - 29.7.2017                             FACE CZ, 7 dní, 30.7. - 5.8.2017
(pro přihlášky a rezervace přijaté od 11.5. do kapacitního obsazení tábora)

nástroj počet sleva CZK nástroj počet sleva CZK
hoboj  500  viola  1 600
trubka 0 0 viola 1 500
trubka 1 400 př. flétna 1 300
trubka 1 300 alt sax. 1 300
bicí 0 0 bari sax 1 400
      lesní roh 1 600
      lesní roh 1 500
      tuba 1 600
      bicí 1 500
      bicí 1 400
      kytara 2 300
      české divadlo 0 0
      české divadlo 0 0

Slevy budou poskytnuty podle pořadí došlých přihlášek až do jejich vyčerpání. Nástrojové slevy budou poskytnuty poté, co obdržíme doporučení od učitele hudby (ke stažení zde). Tuto slevu nelze  kombinovat s žádnou jinou slevou.

 

VRÁCENÍ POPLATKU ZA KURZ

 

Nárok na vrácení 90 % celkové ceny pobytu (bez slev) mají ti, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit tábora a oznámí toto písemně ČHTM o.p.s. nejpozději do 30.4.2017.

Nárok na vrácení 80 % celkové ceny pobytu (bez slev) mají ti, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit tábora a oznámí toto písemně ČHTM o.p.s. do nejpozději 30 dní před nástupem.

Nárok na vrácení 70 % celkové ceny pobytu (bez slev) mají ti, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit tábora a oznámí toto písemně ČHTM o.p.s. nejpozději 7 dní před nástupem do tábora.

 

Nárok na vrácení 25% celkové ceny pobytu (bez slev) mají ti, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit tábora a oznámí toto písemně ČHTM o.p.s. později než 7 dní před nástupem do tábora nebo předčasně ukončí pobyt v táboře. V těchto případech posuzuje odůvodněnost vráceného poplatku správní rada.

V případe ukončení pobytu na vlastní žádost a z důvodu závažného porušení táborového řádu během tábora se poplatek NEVRACÍ.

 

UNIFORMY

 

Studenti, učitelé a vedoucí ČHTM mají povinnost nosit modré uniformy ČHTM nebo Blue Lake na všechny koncerty a některé další aktivity na základě rozhodnutí vedení tábora. Jedna modrá polokošile ČHTM je součástí ceny kurzu. Další modré polokošile a mikiny ČHTM bude možné zakoupit v den příjezdu do tábora. Předpokládaná cena košile 330 CZK (15 USD), mikina 450 CZK (20 USD). Ostatní součásti uniforem (svetry, mikiny) budou studentům půjčeny. Poplatek 40 CZK/kus. Modré kalhoty nebo sukně je nutno přivézt vlastní. Oblečení na koncertní vystoupení musí být schváleno vedením tábora.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

 

Ubytování a stravování je zajištěno v areálu rekreačního zařízení RADOST v Horním Jelení, okr. Pardubice. Studenti budou ubytováni ve čtyřlůžkových chatkách nebo čtyřlůžkových pokojích. Stravování zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, večeři, večerní svačinu a pitný režim.

 

PROGRAM TÁBOROVÉHO DNE

 

7:15 budíček, 7:30 snídaně 1. směna, 7:50 snídaně 2. směna, 8:30 - 10:45, 11:00 - 12:00 dopolední zkoušky, 12:15 oběd 1. směna, 12:45 oběd 2. směna, do 13:30 polední klid, 13:30 - 14:30 rekreační aktivity, 14:30 - 15:30 volitelné aktivity 15:30 odpolední svačina, 16:00 - 18:00 odpolední zkoušky, 18:15 večeře 1. směna, 18:45 večeře 2. směna, 19:30 večerní koncert, 20:00 zábavné aktivity (např. talent show, diskotéka, táborák, hry apod.), 22:00 večerka. 
Táborový řád ke stažení ZDE.

 

VEČERNÍ PROGRAMY

 

Během tábora se budou konat večerní recitály a koncerty pro studenty a veřejnost. Po skončení programů jsou připraveny zábavné programy pro studenty (talent show, oddílové show, hry, diskotéka, jam session atd.)

 

VOLITELNÉ AKTIVITY

 

Každý večer bude vyhrazena přibližně 1 hodina pro další zájmové činnosti studentů. Studenti si mohou zapsat sborový zpěv, kreslení, sport, turistiku, klavír, základy hry na harfu, základy hry na bicí, hudební teorii a historii, jazz band, české divadlo, anglické divadlo, individuální cvičení nebo jazykovou konverzaci.

 

KONCERTY A ZKOUŠKY

 

 

Termín Zahájení

Koncert
pro radost I

Koncert
pro radost II
Závěrečné vystoupení

ČHTM, 1. běh,
19.7. - 29.7.2017

st 19.7. ve 14:00

ne 23.7. ve 14:30 (bude upřesněno)

út 25.7. v 19:30 Horní Jelení

pá 28.7. v 19:30 so 29.7., 9:30 - 15:00 (dle prog.)

ČHTM, 2.běh,
30.7. - 5.8.2017

ne 30.7. ve 14:00

st. 2.8. v 19:30

není so 5.8., 9:30 - 15:00 (dle prog.)

 

 

DOPRAVA DO / Z TÁBORA

 

RZ Radost Horní Jelení se nachází asi 30 km východně od Pardubic. Má dobré autobusové spojení s Pardubicemi. Spoje odjíždějí z autobusového nádraží, zastávky č. 9. Na přání zajistíme přepravu do/z nádraží Choceň nebo Borohrádek (poplatek).

 

Přímá autobusová přeprava:

FACE CZ - přeprava z Prahy odjezd 18.7. a 29.7. v 15:30 Praha - Wilsonova třída (u hlavního nádraží); ubytování v RZ Radost 1 noc vč. plné penze. V sobotu 29.7. příjezd ve 20:30 a v neděli 6.8. příjezd v 11:30 do Prahy. Cena 1 cesty s ubytováním a plnou penzí je 650 CZK.