ZÁKLADNÍ INFORMACE

Český hudební tábor mládeže (ČHTM) - FACE je určen pro děti a mládež od 8 do 19 let. Přijímá studenty nezávisle na rase, barvě pleti, náboženském vyznání, národnostním či etnickém původu a neprovádí jakékoliv omezování z těchto důvodů při výkonu své činnosti. Studenti budou přijímáni podle pořadí došlých přihlášek (kdo dřív přijde, ten hraje).

 

POPLATEK

 

délka pobytu základní cena příměstský tábor

ČHTM - FACE, 7 dní, Králíky (19.7. - 25.7.2020) - ZRUŠENO

CZK* CZK*

ČHTM - FACE, 8 dní, H.Jelení (1.8. - 8.8.2020)

6950 CZK* CZK*

ČHTM - FACE, 11 dní, Králíky (8.7. – 18.7.2020) - ZRUŠENO

CZK* CZK*
ČHTM - FACE, 18 dní, Králíky (8.7. – 25.7.2020) - ZRUŠENO CZK* CZK*

*Tyto ceny garantujeme pouze pro přihlášky přijaté do 31.1.2020.

Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování (snídaně, ovocná svačina, oběd, odpolední svačina, večeře, druhá večeře  + pitný režim), výuku, úrazové pojištění (trvalé následky úrazu od 5% 200000 Kč, tělesné poškození způsobené úrazem 25000 Kč), fotogalerii 1 běhu a 1 záznam závěrečného koncertu na MP3 rozeslaný elektronicky, studenti s trvalým pobytem v České republice mají v základní ceně zahrnutou také 1 novou polokošili  ČHTM / FACE.

První splátku ve výši minimálně 3500 CZK je třeba uhradit do 1 měsíce po obdržení oznámení o přijetí, zbylou část poplatku do 10.6.2020, kdy je zároveň poslední termín pro poslání přihlášek. K úhradám prosím používejte bankovních převodů nebo poštovních poukázek, které obdržíte s rozhodnutím o přijetí.

 

SLEVY

 

ČHTM - FACE nabízí tyto slevy z účastnických poplatků (bude poskytnuta pouze jedna nejvyšší sleva):

První moment 2% - tato sleva se vztahuje na přihlášky podané do 15.1.2020 a úhradu celého pobytu do 31.1.2020. 

Vánoční bonus 2% - tento bonus ke slevě První moment se vztahuje na přihlášky přijaté do 15.12.2019 a úhradu celého pobytu do 20.12.2019. Vánoční certifikát poštou získáte, pokud do 18.12.2019 obdržíme splátku alespoň 2000 Kč (č. účtu 5129451307/4000). U plateb přijatých od 19.12. do 20.12.2019 zašleme certifikát v PDF na e-mail rodičů. 

Novoroční bonus 1% - tento bonus ke slevě První moment se vztahuje na přihlášky přijaté do 31.12.2019 a úhradu celého pobytu do 15.1.2020.  

Rodinná sleva 5% - při dvou a více účastnících z jedné rodiny, nelze kombinovat se slevou první moment ani novoroční bonus nebo extra vánoční sleva.

Sleva za doporučení 3% - nárok na slevu za doporučení v roce 2020 mají ti studenti, kteří v roce 2019 doporučili na náš tábor nového účastníka (nikdy předtím nebyl u nás registrován jako student v ČHTM). Sleva se poskytuje z celkové platby nového účastníka po odečtení ceny uniformy. Tato sleva se nevztahuje na doporučení sourozence - viz rodinná sleva. Noví účastníci se nemohou doporučit navzájem, tj. Honza nemůže doporučit Aničku a Anička Honzu. Slevu je možné poskytnout za nového účastníka pouze jednou. Tuto slevu je možné darovat i jinému účastníkovi v případě, že ji nevyužijete, avšak je nutno o této skutečnosti upozornit na e-mail info@chtm.cz
Rozhodující pro udělení slevy je, aby nový účastník uvedl jméno studenta ČHTM, který mu tábor doporučil do rezervačního formuláře, jako odpověď na otázku Jak jste se dozvěděli o našem táboře? + jméno osoby, která vám tábor doporučila.

Hostitelský bonus 5 % - v případě ubytování zahraničního studenta v rodině před začátkem nebo po skončení tábora.

Sponzorská sleva - je poskytována ve výši od 300 CZK na základě předloženého potvrzení o sociálních dávkách a zdůvodňujícího dopisu. O poskytnutí slevy rozhoduje správní rada ČHTM o.p.s. Slevy jsou poskytovány až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. Nelze kombinovat s jinou slevou!

Akční sleva (last moment) - sleva je  poskytována z plné ceny kurzu a nelze ji kombinovat s jinými slevami:
FACE CZ, 11 dní, 8.7. - 18.7.2020                             FACE CZ, 7 dní, 19.7. - 25.7.2020
(pro přihlášky a rezervace přijaté od xxx do kapacitního obsazení tábora)

nástroj počet sleva CZK nástroj počet sleva CZK
           

FACE CZ, 8 dní, 1.8. - 8.8.2020

nástroj počet sleva CZK
 fagot 500
lesní roh 1 500
trombon 0 0
viola 0 0
kontrabas 1 500
pěvecký sbor (mimo soprán) 2 400
pěvecký sbor 1 300
kytara 1 400
kytara 1 300
české divadlo 1 400
české divadlo 2 300

Slevy budou poskytnuty podle pořadí došlých přihlášek až do jejich vyčerpání. Nástrojové slevy budou poskytnuty poté, co obdržíme doporučení od učitele hudby (ke stažení zde). Tuto slevu nelze  kombinovat s žádnou jinou slevou.

 

VRÁCENÍ POPLATKU ZA KURZ

 

Nárok na vrácení 90 % celkové ceny pobytu (bez slev) mají ti, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit tábora a oznámí toto písemně ČHTM o.p.s. nejpozději do 30.4.2020.

Nárok na vrácení 80 % celkové ceny pobytu (bez slev) mají ti, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit tábora a oznámí toto písemně ČHTM o.p.s. do nejpozději 30 dní před nástupem.

Nárok na vrácení 70 % celkové ceny pobytu (bez slev) mají ti, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit tábora a oznámí toto písemně ČHTM o.p.s. nejpozději 7 dní před nástupem do tábora.

 

Nárok na vrácení 25% celkové ceny pobytu (bez slev) mají ti, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit tábora a oznámí toto písemně ČHTM o.p.s. později než 7 dní před nástupem do tábora nebo předčasně ukončí pobyt v táboře. V těchto případech posuzuje odůvodněnost vráceného poplatku správní rada.

V případe ukončení pobytu na vlastní žádost a z důvodu závažného porušení táborového řádu během tábora se poplatek NEVRACÍ.
V případě nemožnosti uspořádat tábor z důvodu zásahu vyšší moci (přírodní pohromy, nepokoje, stávky, karanténní opatření) bude uhrazený účastnický poplatek převeden jako záloha na následující ročník.  

UNIFORMY

 

Studenti, učitelé a vedoucí ČHTM mají povinnost nosit modré uniformy ČHTM nebo Blue Lake na všechny koncerty a některé další aktivity na základě rozhodnutí vedení tábora. Jedna modrá polokošile ČHTM je součástí ceny kurzu. Další modré polokošile a mikiny ČHTM bude možné zakoupit v den příjezdu do tábora. Předpokládaná cena košile 350 CZK (17 USD), mikina 470 CZK (25 USD). Modré nebo černé kalhoty nebo sukně je nutno přivézt vlastní. Oblečení na koncertní vystoupení musí být schváleno vedením tábora.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování je zajištěno ve 3-10 lůžkových pokojích nově zrekonstruovaných apartmánových domů v Dolní Hedeči a v klášteře na Hoře Matky Boží, čtyřlůžkových chatkách a šestilůžkových pokojích zrekonstuovaného RZ Tramtáryje (býv. Radost) Horní Jelení. Sociální zařízení je v budovách na patře společné zvlášť pro chlapce a dívky. Stravování zahrnující snídani, oběd, večeři bude podáváno v restauraci hotelu Poutní dům. Dopolední, odpolední a večerní svačina a pitný režim budou podávány v malé jídelně v přízemí kláštera. V RZ Tramtáryje bude veškeré stravování odbavováno v jídelně rekreačního zařízení. 

 

PROGRAM TÁBOROVÉHO DNE

 

7:15 budíček, 7:30 snídaně 1. směna, 7:50 snídaně 2. směna, 8:30 - 10:45, 11:00 - 12:00 dopolední zkoušky, 12:15 oběd 1. směna, 12:45 oběd 2. směna, do 13:30 polední klid, 13:30 - 14:30 rekreační aktivity, 14:30 - 15:30 volitelné aktivity 15:30 odpolední svačina, 16:00 - 18:00 odpolední zkoušky, 18:15 večeře 1. směna, 18:45 večeře 2. směna, 19:30 večerní koncert, 20:00 zábavné aktivity (např. talent show, diskotéka, táborák, hry apod.), 22:00 večerka. 
Táborový řád ke stažení ZDE.

 

VEČERNÍ PROGRAMY

 

Během tábora se budou konat večerní recitály a koncerty pro studenty a veřejnost. Po skončení programů jsou připraveny zábavné programy pro studenty (talent show, oddílové show, hry, diskotéka, jam session atd.)

 

VOLITELNÉ AKTIVITY

 

Každý večer bude vyhrazena přibližně 1 hodina pro další zájmové činnosti studentů. Studenti si mohou zapsat sborový zpěv, kreslení, sport, turistiku, klavír, základy hry na harfu, základy hry na bicí, hudební teorii a historii, dirigování, jazz band, české divadlo, individuální cvičení nebo jazykovou konverzaci.

 

KONCERTY A ZKOUŠKY

 

 

Termín Zahájení

Koncert
pro radost I

Závěrečné vystoupení

ČHTM, 1. běh,
8.7. - 18.7.2020

ZRUŠENO

st 8.7. ve 14:00

út 14.7. v 19:30 (klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie)

pá 17.7. v 19:00
(orchestry, Klub Na Střelnici, Králíky)
so 18.7. od 10:30 do 14:00 (ostatní obory, sál ZUŠ Králíky)

ČHTM, 2.běh,
19.7. - 25.7.2020

 

ZRUŠENO

ne 19.7. ve 14:00

není

so 25.7. od 10:30 do 12:30 (akordeony,  klavír, sál ZUŠ Králíky)
so 25.7. od 14:00 do 17:00

(divadlo, sbor, a orchestry, Klub Na Střelnici, Králíky)

ČHTM, 3.běh,
1.8. - 8.8.2020

so 1.8. ve 14:00

st 5.8. v 19:30 (hala ČHTM, H. Jelení)

so 8.8.  10:00 - 12:30 a 14:00 - 17:00 (hala ČHTM, sál RZ Tramtáryje)

 

 

DOPRAVA DO / Z TÁBORA

 

Hora Matky Boží se nachází u obce Dolní Hedeč, asi 4km od města Králíky (okr. Ústí nad Orlicí). Králíky mají přímé autobusové spojení s Prahou a vlakové spojení s pohraniční vlakovou stanicí Lichkov. Na přání zajistíme přepravu do/z nádraží Zábřeh na Moravě, Lichkov nebo Králíky (poplatek).

RZ Tramtáryje Horní Jelení se nachází asi 30 km východně od Pardubic. Má dobré autobusové spojení s Pardubicemi. Možnost přepravy z nádraží Choceň nebo Borohrádek (poplatek). 

 

Přímá autobusová přeprava:

FACE CZ - přeprava z Prahy odjezd 31.7. (Praha Černý Most 14:00, sraz 13:30); ubytování RZ Tramtáryje (31.7.) 1 noc vč. plné penze. V neděli 9.8. příjezd do Prahy v 11:45. Cena 1 cesty s ubytováním a plnou penzí je 800 CZK.