ČESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE, o.p.s.
Oficiální název: Český hudební tábor mládeže
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Kolářského 390
Horní Jelení
533 74
Česká republika
IČO: 259 20 154
Ředitel: Ing. Josef Kušička
Správní rada
Předsedkyně: Martina Tobiášková
Členové:

Klára Krejčíková
Mgr. Zdeňka Matoušková

Dozorčí rada
Předsedkyně: Mgr. Helena Wiesenbergová
Členové: Linda Gregarová
Miluše Vlasáková
Výroční zprávy