ČESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE, o.p.s.
Oficiální název: Český hudební tábor mládeže
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Kolářského 390
Horní Jelení
533 74
Česká republika
IČO: 259 20 154
Ředitel: Ing. Josef Kušička
Správní rada
Předsedkyně: Jitka Špačková
Členové:

Eva Žabková
Klára Krejčíková

Dozorčí rada
Předsedkyně: Mgr. Helena Wiesenbergová
Členové: Mgr. Zdeňka Matoušková
Miluše Vlasáková
Výroční zprávy