Centrum volného času

Centrum volného času (CVČ) nabízí od školního roku 2002/2003 převážně umělecky a humanitně zaměřenou zájmovou činnost dětem a mládeži ve věku od 4 do 16 let v těchto oborech: tvořivé ruce, keramika, zobcová flétna, kytara, bicí, anglická konverzace, němčina, taneční a pohybová výchova. Novým oborem od školního roku 2018/2019 jsou základy orientace v přírodě. Velká část zájmových aktivit CVČ probíhá v Základní škole Horní Jelení

 

Centrum volného času (CVČ), které působí při Českém hudebním táboře mládeže a poskytuje místním dětem a mládeži zájmovou činnost, úspěšně uzavřelo již 17. sezónu svého působení v Horním Jelení. CVČ v uplynulé sezóně navštěvovalo 85 dětí z Horního Jelení a okolí.

Děkujeme žákům i jejich rodičům za trpělivost, vedení města a základní školy za vstřícnost při poskytování volnočasových aktivit pro děti.

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme žákům možnost zapsat se do následujících kroužků:
-  taneční a pohybová výchova (MŠ a ZŠ) vedoucí Mgr. Romana Titová (PÁ 14:15 - 18:45 - bude upřesněno podle počtu přihlášek), 
- tvořivé ruce (I. stupeň ZŠ) vedoucí Zuzana Štanderová (termín PO 14:30 - 16:00, 1x za 2 týdny od 30.9.)
- keramika (ZŠ, SŠ) - vedoucí Kamila Sochorová (termín ST 14:30 - 16:30, 1x za 2 týdny od 2.10.),
- zobcová flétna (ZŠ, SŠ) - vedoucí Mgr. Monika Bláhová (PO, ST, PÁ dle dohody),
- kytara (ZŠ, SŠ) - Petr Chytka, Matouš Chytka (výuka dle dohody s vyučujícími), 
- bicí (ZŠ, SŠ) - Vojtěch Beneš (výuka dle dohody s vyučujícím) 
- dramatický kroužek 1. - 5. třída - Bc. Renáta Šťastná - termín bude upřesněn
- základy orientace v přírodě - Jan Bláha, Josef Kušička (ČT 16:30 - 18:00 - bude upřesněno) 
- anglická konverzace (II. stupeň ZŠ) vedoucí Ing. Josef Kušička (PÁ 14:00-15:30 - bude upřesněno).

Kroužky budou probíhat od 30.9.2019 do 31.5.2020. Přihlášky přijímáme do pátku 13.9.2019.

Pro zájemce o účast v Centru volného času 2019/2020 nabízíme přihlášku vč. podmínek pro účast ve formátu PDF (170 kB). Tištěné přihlášky jsou k dispozici ve školní družině u paní Miluše Vlasákové, kde je možné rovněž vyplněné přihlášky odevzdat.