Centrum volného času

Centrum volného času (CVČ) nabízí od školního roku 2002/2003 převážně umělecky a humanitně zaměřenou zájmovou činnost dětem a mládeži ve věku od 4 do 16 let v těchto oborech: tvořivé ruce, keramika, zobcová flétna, kytara, bicí, pěvecký sbor a anglická konverzace, taneční a pohybová výchova. Velká část zájmových aktivit CVČ probíhá v Základní škole Horní Jelení

 

Centrum volného času (CVČ), které působí při Českém hudebním táboře mládeže a poskytuje místním dětem a mládeži zájmovou činnost, úspěšně uzavřelo již 14. sezónu svého působení v Horním Jelení. CVČ v uplynulé sezóně navštěvovalo 88 dětí z Horního Jelení a okolí.

Děkujeme žákům i jejich rodičům za trpělivost, vedení města a základní školy za vstřícnost při poskytování volnočasových aktivit pro děti.

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme žákům možnost zapsat se do následujících kroužků:
-  taneční a pohybová výchova (MŠ a ZŠ) vedoucí Renáta Šťastná (PÁ 14:30 - 19:30 - bude upřesněno podle počtu přihlášek), 
- tvořivé ruce (I. stupeň ZŠ) vedoucí Andrea Kulhánková, PO 14:30 - 16:00
- keramika (ZŠ, SŠ) - vedoucí Kamila Sochorová (termín ČT 14:30 - 16:30),
- keramika pro rodiče a děti - vedoucí Kamila Sochorová (termín ST 17:00 - 18:30)
- pěvecký sbor (ZŠ) - Mgr. Kateřina Horáková (termín ST n. ČT 14:30 - 16:00 - bude upřesněno)
- zobcová flétna (ZŠ) - vedoucí Monika Bláhová (PÁ 12:30 - 14:30),
- kytara (ZŠ, SŠ) - Petr Chytka (ST 15:00 - 18:00, bude upřesněno na úvodní schůzce 5.9.2016 od 15:00), 
- bicí (ZŠ, SŠ) - jméno vedoucího bude oznámeno, 
- anglická konverzace (II. stupeň ZŠ) vedoucí Ing. Josef Kušička (ÚT n. ČT 14:00 - 15:30 - bude upřesněno).

Kroužky budou probíhat od 26.9.2016 do 31.5.2017. Přihlášky přijímáme do pátku 16.9.2016.

Pro zájemce o účast v Centru volného času 2016/2017 nabízíme přihlášku s podmínkami ve formátu PDF (122 kB). Tištěné přihlášky jsou k dispozici ve školní družině u paní Miluše Vlasákové, kde je možné rovněž vyplněné přihlášky odevzdat.